Ziskové PPC kampane

Vytvoríme výkonné PPC kampane s využitím dynamických reklám, real-time Bidding a remarketingu. Vášmu projektu zaistíme stály prísun klientov i optimalizáciu nákladov.


Zabezpečujeme tvorbu komplexných kampaní pre nové projekty či rozšírenie existujúcich. Rozumieme si s AdWords, Sklik, Etarget aj Facebook Business Managerom.

Pre nových klientov sme pripravili možnosť auditu a revízií existujúcich kampaní. Zistíme, či sú vaše kampane správne nastavené, využívajú svoj potenciál a dosahujú zodpovedajúceho výkonu.

Priebežnou optimalizáciou PPC môžete ušetriť značnú časť nákladov, prípadne tieto prostriedky použiť na navýšenie výkonu kampaní.


Komplexný tým pre vaše PPC

Správu Vašich PPC aktivít zabezpečí komplexný tím zložený z PPC špecialistov, grafika a copywritera. Všetci členovia tímu vo svojej práci reflektujú aktuálne trendy a pravidelne sa v danej oblasti vzdelávajú. Po detailnom zoznámení s projektom a cieľmi, ktoré chcete dosiahnuť, spoločne vyvinú stratégiu, ktorej výstupom bude reálny rast konverzií.

 

  • Vytvárame funkčné kampane, ktoré prinášajú nových zákazníkov.
  • Zabezpečujeme komplexné riešenie vrátane súvisiacich analýz a napojenie na analytické nástroje.
  • Kampane pravidelne optimalizujeme pre zaistenie najlepších výsledkov.
  • Do kampaní plne zapracujeme Váš USP a komunikačný štýl.
  • Spracovávame odporúčania pre ďalšie časti marketingového mixu.
  • Strážime všetky náklady.
  • Pravidelne zabezpečujeme celý servis a reporting.

 

Certifikovaný Google Partner

Prime&Gentle je certifikovaným Google Partnerom. Pre nové kampane AdWords zabezpečujeme vstupný bonus vo forme kreditu. Pri ostatných formách PPC kampaní sme pripravení poskytnúť Vám profesionálne výsledky v súlade s našimi štandardmi.