SEO - Optimalizácia pre vyhľadávače

Poskytujeme profesionálne SEO služby (optimalizácia pre vyhľadávače) pre zvýšenie organickej návštevnosti webových stránok. Sme schopní vykonať komplexnú revíziu Vášho webu, či e-shopu a jeho stavu vzhľadom na SEO a plynule nadviazať na už existujúcu prácu a dosiahnuť vyššiu výkonnosť.

SEO je skratka pre Search Engine Optimization (optimalizácia pre vyhľadávače) a je to časť online marketingu, ktorej cieľom je priviesť ľudí na web z vyhľadávača. Je to súbor techník, ktorými môžme zvyšovať autoritu webu v očiach vyhľadávača a zlepšiť tak pozície na strategicky dôležité kľúčové slová.


Na 97% webov nájdeme chyby, ktoré mu bránia dosahovať očakávané výsledky. Naši špecialisti odhalia skryté problémy a navrhnú riešenia, ktoré Google aj návštevníci ocenia. Váš web má možno problémy, o ktorých ste ani netušili.

Tak ako aj iné marketingové kanály aj SEO musí mať svoju stratégiu. Každá služba či produkt má sezónnosti a špecifický nákupný cyklus, ktorý treba zohľadniť. Podstatné je byť v správnom čase na správnom mieste.

SEO nikdy nie je dokončené. Je to nekonečný cyklus zlepšovania webu, linkbuildingu a budovania vzťahu s verejnosťou. Pri intenzívnej spolupráci vám budeme každý mesiac preukázateľne zvyšovať príjmy z vyhľadávača.

Našich konzultantov len tak ľahko neprekvapíte. V priebehu pár hodín vám ukážu chyby, ktoré ste si doposiaľ nevšimli a navrhnú riešenie, ktoré vás posunie vpred. Či už riešite problém zlých výsledkov, penalizáciu alebo prechod na nový web, sme vám k dispozícii.


O úspechu v SEO rozhodujú skúsenosti

Naši špecialisti majú viac ako 7 rokov skúseností v oblasti SEO pre firemné stránky a e-shopy. Preukázateľne sme pomohli viac než 100 klientom zvýšiť zisky z vyhľadávačov. Pridajte sa k nim aj vy.

Pri optimalizácii pre vyhľadávače zohľadňujeme až 70 rôznych faktorov, ktoré ovplyvňujú výsledky vo vyhľadávaní (SERP). Ich optimalizáciou dosiahneme popredné pozície vo vyhľadávačoch, cez ktoré privedieme relevantných návštevníkov na váš web.

Analýza kľúčových slov

Základným predpokladom pre zvyšovanie ziskov z vyhľadávačov je definovanie správnych kľúčových slov, pridelenie relevantných podstránok a zaradenie do nákupného cyklu zákazníka. Počas analýzy kľúčových slov objavíme vyhľadávacie dopyty, ktoré ľudia vyhľadávajú v spojitosti s vašou službou či tovarom. Pri výbere kľúčových slov (key words) zohľadňujeme ich relevanciu, počet vyhľadávaní, sezónnosť a konkurenciu. Na základe týchto dát dokážeme predikovať, koľko návštevníkov privedieme na web a obraty, ktoré vám títo návštevníci prinesú.

On-page SEO

Keď poznáme kľúčové slová a ich potenciál, je potrebné ho aj naplniť. Samotná analýza kľúčových slov vám totiž nezarobí ani euro, ak ju správne nevyužijete. Naši SEO špecialisti zanalyzujú web po technickej a obsahovej stránke. Vypracujú audit, v ktorom definujú chyby a zároveň navrhnú konkrétne riešenia na ich odstránenie. Počas implementácie jednotlivých častí auditu asistujú vašim programátorom či správcom webu. Následne zmeny skontrolujú a prípadné nedostatky odstránia. Web je na konci tohto procesu, ktorý zvyčajne trvá 1 - 2 mesiace, doladený, čím sa zlepší jeho indexácia vyhľadávačmi, zvýši sa autorita aj použiteľnosť. To ocenia najmä návštevníci webu. Výsledkom tejto práce je skutočnosť, že Google bude indexovať viac podstránok, zlepšia sa pozície jednotlivých kľúčových slov aj tržby.

Off-page SEO - Linkbuilding

Jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré zohľadňuje Google sú spätné odkazy. Dôležitý je však nielen ich počet, ale najmä kvalita. Pri linkbuildingu naši špecialisti vytvárajú prirodzený odkazový profil. Ten je tvorený mixom PR článkov na relevantných autoritatívnych portáloch, spätnými odkazmi z tematických webov, kvalitnými internetovými katalógmi, sociálnymi sieťami, záložkami, micro stránkami či wiki odkazmi. Pri linkbuildingu sa vyhýbame technikám, ktoré by mohli váš web v budúcnosti ohroziť (tzv. black-hat SEO) alebo ohroziť vašu reputáciu. Budovanie kvalitného odkazového profilu trvá mesiace. To však zvyšuje vašu autoritu, buduje povedomie o vašej firme a zlepšuje pozície vo vyhľadávačoch. Za roky našej praxe sme si vytvorili systém, ktorý tento proces zefektívňuje. Máme širokú základňu kontaktov v médiách a medzi blogermi, vďaka čomu vám vieme ušetriť nemalé finančné prostriedky.

Vyhodnotenie úspešnosti SEO kampane

SEO je online marketingová aktivita, ktorej dopad sa dá presne vyhodnocovať. Naši klienti dostávajú pravidelné mesačné reporty, v ktorých nájdu všetky informácie o jej priebehu a výsledkoch. Majú tak prehľad o tom, na čom pracujeme, aký vplyv to má na návštevnosť, jej kvalitu (koľko času strávia ľudia na stránke, miera okamžitých odchodov a ďalšie metriky), pozície kľúčových slov vo vyhľadávačoch, počet konverzií ako aj na výšku tržieb. S klientami sme však v kontakte počas celej spolupráce. Najlepšie výsledky dosahujeme pri pravidelnej komunikácii s klientami a ich aktivite.