Testovanie použiteľnosti stránky

Zabezpečujeme testovanie použiteľnosti webový stránok. Identifikujeme slabé a silné miesta vašej webovej stránky či internetového obchodu, zaistíme zníženie miery okamžitých odchodov (bounce rate), zvýšenie konverzného pomeru a otestujeme nové funkcie a varianty. Upravíme váš web tak, aby ste za rovnaké náklady na reklamu získali viac zákazníkov.

UX je skratka pre User eXperience, užívateľský zážitok. Testovanie UX umožňuje nájsť a opraviť chyby, ktoré užívateľom sťažujú orientáciu na web stránke alebo spôsobujú, že ponuka pre nich nie je dostatočne dôveryhodná alebo atraktívna.


Na rozhodovanie návštevníka má vplyv celý rad faktorov. UX testovanie existujúcej prezentácie pomôže zodpovedať otázku, prečo návštevník nakoniec namiesto zakúpenia tovaru odišiel a ktoré časti prezentácie upraviť tak, aby nabudúce už nakúpil.

Testovanie nových funkcionalít odhaľuje vplyv na správanie sa návštevníka a konverzie po ich nasadení. Pomocou techník ako heatmap, click map, scroll map a ďalších nástrojov identifikujeme miesta, ktorým je potrebné venovať pozornosť ešte pred ostrým nasadením do prevádzky.

Zabezpečujeme A/B testovanie, ktorého výstupom sú dáta o efektivite jednotlivých variantov. Kompletnú prípravu aj realizáciu testovania je možné organizovať priamo na vašej prezentácii v rámci e-mailingu, PPC a ďalších súčastiach marketingu.

UX testovanie pokrýva aj široké oblasti mimo vlastný web. Zabezpečujeme testovanie produktov, packaging i aplikácií.


Ako UX testovanie prebieha

Postup testovania je vždy závislý na konkrétnom projekte a použitej metóde. Aktuálne sa zameriavame hlavne na A/B testing, scroll tracking a heatmap click.

 

1

Zoznámenie sa s projektom a očakávanými výsledkami

UX špecialista sa s vami porozpráva o cieľoch a očakávaniach testovania. Detailne sa zoznámi s webovými stránkami, cieľovou skupinou či testovaným produktom.

2

Voľba metódy a scenárov

Na základe zistených informácií vyberieme metódu alebo scenár s najlepším pomerom kvality výstupov a nákladov.

3

Výber užívateľov

Podľa typu testovania zvolíme okruh používateľov. Testovanie môže prebiehať priamo na webovej prezentácii alebo na špecializovanom pracovisku s vašimi existujúcimi alebo potenciálnymi klientami.

4

UX testovanie

Na vybranej cieľovej skupine následne vykonáme UX testovanie. Dĺžka testovania závisí od veľkosti vzorky, počtu variantov či zvoleného scenára. Môže trvať niekoľko dní aj mesiace.

5

Analýza a prezentácia výsledkov

Po získaní potrebných dát prebehne ich vyhodnotenie. UX špecialista následne odprezentuje závery, prípadne v spolupráci s ďalšími odborníkmi uskutoční ich aplikáciu.

 

Zameranie na detaily

UX testovanie umožňuje získanie dát, ktoré vám pomôžu zjednodušiť nákupný proces alebo vykonať ďalšie úpravy vedúce k zvýšeniu konverzie. Pomôže pochopiť, čo sa deje pred monitormi užívateľov. Zapracovanie výsledkov prináša značné konkurenčné výhody, preto je UX testovanie u stredných a veľkých projektov stále populárnejšie.