Testovanie použiteľnosti stránky

Zabezpečujeme testovanie užívateľskej skúsenosť prostredníctvom profesionálnych nástrojov. Identifikujeme slabé a silné miesta Vašej prezentácie, zaistíme zníženie miery odchodov, zvýšenie konverzného pomeru, otestujeme nové funkcie a varianty.

UX je skratka pre User eXperience, užívateľský zážitok. Testovanie UX umožňuje nájsť a opraviť chyby, ktoré užívateľom sťažujú orientáciu na web stránke alebo spôsobujú, že ponuka pre nich nie je dostatočne dôveryhodná či atraktívna.


Na rozhodovanie návštevníka má vplyv celý rad faktorov. UX testovanie existujúcej prezentácie pomôže zodpovedať otázku, prečo návštevník nakoniec namiesto zakúpenia tovaru odišiel, a ktoré časti prezentácie upraviť tak, aby nabudúce už nakúpil.

Testovanie nových funkcionalít odhaľuje vplyv na správanie návštevníka a konverzie po ich nasadení. Pomocou eye-trackingu a ďalších nástrojov identifikujeme miesta, ktorým je potrebné venovať pozornosť ešte pred ostrým nasadením do prevádzky.

Zabezpečujeme A/B testovanie, ktorého výstupom sú dáta o efektivite jednotlivých variantov. Kompletnú prípravu aj realizáciu testovania je možné organizovať priamo na Vašej prezentácii vrámci e-mailingu, PPC a ďalších súčastiach marketingu.

UX testovanie pokrýva aj široké oblasti mimo vlastný web. Zabezpečujeme testovanie produktov, packaging i aplikácií.


Ako UX testovanie prebieha

Postup testovania je vždy závislý na konkrétnom projekte a použitej metóde. Aktuálne sa zameriavame hlavne na A/B testing, eye-tracking, scroll tracking a heatmap click.

 

1

Zoznámenie sa s projektom a očakávanými výsledkami

UX špecialista sa s Vami porozpráva o cieľoch a očakávaniach testovania. Detailne sa zoznámi s webovými stránkami či testovaným produktom.

2

Voľba metódy a scenárov

Na základe zistených informácií sa vyberie metóda alebo scenár s najlepším pomerom kvality výstupov a nákladov.

3

Výber užívateľov

Podľa typu testovania sa zvolí okruh používateľov. Testovanie môže prebiehať priamo na webovej prezentácii či na špecializovanom pracovisku s vašimi existujúcimi alebo potenciálnymi klientmi

4

UX testovanie

Testovanie prebieha, pokiaľ sa nezískajú potrebné dáta. Dĺžka prípravy podkladov a vlastného zberu sa v jednotlivých metódach odlišuje. Napríklad pri eye-tracking je najnáročnejšou fázou príprava podkladov a následné vyhodnotenie, zatiaľ čo samostatné testovanie môže prebiehať jeden deň. Pri A/B testovanií býva naopak časovo najnáročnejšou časťou práve zber dát.

5

Analýza a prezentácia výsledkov

Po získaní potrebných dát prebehne ich vyhodnotenie. UX špecialista následne odprezentuje závery, prípadne v spolupráci s ďalšími odborníkmi uskutoční ich aplikáciu.

 

Zameranie na detaily

UX testovanie umožňuje získať dáta, ktoré vám pomôžu zjednodušiť nákupný proces či vykonať ďalšie úpravy vedúce k zvýšeniu konverzie. Pomôže pochopiť, čo sa deje pred monitormi užívateľov. Zapracovanie výsledkov prináša značné konkurenčné výhody, preto je UX testovanie u stredných a veľkých projektov stále populárnejšie.